Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-01-21
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.61 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5139 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,61 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 1,61 ha/ użytek RV,PsVI/ czynsz wywoławczy 330,oo PLN/rocznie/ wadium brak/termin składania ofert 20.01.2022 godz. 09:00

Krucz, 31.12.2021 r.
ZG-1.2217.93.2021.JK
OGŁOSZENIE O I PRZETARGU NA DZIERŻAWĘ GRUNTÓW ROLNYCH
Zamawiający: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Krucz z siedzibą w Kruczu
Krucz 28, 64-720 Lubasz
Tel. 067 255 18 25
Tryb postępowania: nieograniczony przetarg pisemny
Przedmiot postępowania: dzierżawa gruntów rolnych

Lp. Gmina/obręb
ewidencyjny
Nr obrębu
ewidencyjnego
Nr działki
ewidencyjnej
Powierzchnia
dzierżawy w
ha
Rodzaj
gruntu
Adres leśny Cena
wywoławcza
1 Lubasz/Kruteczek 0008 7116/5 0,6000 PsVI Leśnictwo Ciszkowo
oddział
106 z PsVI (0,6000 ha)
za 0,6000 ha –
142,35 zł/rok
2* Lubasz/Kruteczek 0006 7146/5 0,3090 RV,
PsIV
Leśnictwo Kruczlas
oddziały
151d RV (0,1090 ha),
151f PsIV (0,2000 ha)
za 0,3090 ha –
70,00 zł/rok
3* Lubasz/Kruteczek 0006 7145/13 0,7100 PsVI Leśnictwo Kruczlas
oddział
150r PsVI (0,7100 ha),
za 0,7100 ha –
118,00 zł/rok
Razem 1,6190
 1. Cena wywoławcza dla poszczególnych klas jakości gruntu wynosi:
  – IV klasa jakości 530,33 zł/ha
  – V/VI klasa jakości 237,25 zł/ha.
  *Dla pozycji 2 i 3 cena wywoławcza obniżona została o 30 % (grunty wystawione
  są w przetargu po raz drugi).
  2. Oferty na dzierżawę ww. gruntów należy złożyć w terminie do 20.01.2022 roku
  do godz. 9:00 w sekretariacie Nadleśnictwa Krucz w zaklejonej kopercie
  z dopiskiem „Przetarg dzierżawa gruntów rolnych – pozycja 1 lub 2 lub 3”.
  Rozstrzygnięcie przetargu odbędzie się w dniu 20 stycznia 2022 roku o godzinie
  10:00 w Salce Konferencyjnej w budynku gospodarczym przy siedzibie
  Nadleśnictwa Krucz.
  3. Mapy z zaznaczonymi obszarami do wydzierżawienia stanowią załącznik nr 2
  do niniejszego ogłoszenia.
  4. Wzór umowy dzierżawy (umowa zostanie zawarta na czas nieokreślony)
  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 5. Grunty przeznaczone do wydzierżawienia w oddziałach 106 z PsVI 0,6000 ha,
  151 d RV 0,1090 ha, 151 f PsIV 0,2000 ha oraz 150 r PsV 0,7100 ha, znajdują
  się w Obszarze Chronionego Krajobrazu PUSZCZA NOTECKA (dalej OCHK)
  oraz w Obszarze Specjalnej Ochrony Ptaków PUSZCZA NOTECKA. Dla OCHK
  w Rozporządzeniu nr 5/98 Wojewody Pilskiego z dnia 15 maja 1998 roku,
  ustalono zakaz gnojowicowania użytków rolnych oraz Wytyczne do zasad
  gospodarowania (załącznik nr 3 do ww. rozporządzenia), które w zakresie
  rolnictwa nakazują ograniczać stosowanie środków chemicznych w uprawie
  roślin na rzecz ochrony biologicznej.
  6. Umowy zostaną zawarte z dniem 31.01.2022 roku.
  7. Osobą upoważnioną do kontaktu jest p. Joanna Kupka.
  Podpisał:
  Stanisław Zalewski
  Nadleśniczy
  Nadleśnictwa Krucz
  /podpisano elektronicznie/
  Załączniki:
  1. Mapy gruntów do wydzierżawienia
  2. Wzór umowy
  Do wiadomości:
  1. Tablica ogłoszeń Nadleśnictwa Krucz
  2. Strona BIP Nadleśnictwa Krucz

 

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-krucz/wystapienia-komunikaty-i-ogloszenia

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.61 ha
Województwo: wielkopolskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6544 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 13 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6527 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,57 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-21

Dodano: 4 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6525 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,41 ha

Powiat: międzychodzki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-12

Dodano: 8 lutego, 2024

O godzinie: 08:40

# 6498 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,30 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-02-16

Dodano: 16 stycznia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6471 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu