Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-09-10
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 42.74 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4581 sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę pow. 42,74 ha

Powiat:żagański
Województwo:lubuskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 42,74 ha/ użytek N lotnisko/ mpz produkcja/cena wywoławcza 10.723.490,oo PLN / wadium 2.000.000,oo PLN do 03.09.2021/ termin przetargu 10.09.2021 godz. 10:00

BURMISTRZ SZPROTAWY PO PIERWSZYM PRZETARGU, KTÓRY ODBYŁ SIĘ 18.03.2021 R., I DRUGIM PRZETARGU,
KTÓRY ODBYŁ SIĘ 30.06.2021 R. OGŁASZA III PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA
SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY SZPROTAWA
I.
1. Położenie nieruchomości – Wiechlice,
2. Numery działek – 280/191, 280/181, 280/190, 280/189, 280/188, 280/187, 280/186, 280/141,
280/176, 280/177, 280/184, 280/179, 280/180, 280/183, 280/178, 280/185,
3. Łączna powierzchnia działek – 42.7439 ha,
4. Księga wieczysta nr – ZG1G/00053766/1,
5. Cena wywoławcza – 10.723.490,00 zł,
6. Wadium – 2.000.000,00 zł,
7. Rodzaj zbycia – sprzedaż,
8. Data i miejsce przetargu – 10 września 2021 r. o godzinie 1000 w Sali Rycerskiej Urzędu
Miejskiego w Szprotawie, ul. Rynek 45.
Przeznaczenie nieruchomości – Zgodnie z planem ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Szprotawa przyjętego uchwałą Rady Gminy i Miasta w Szprotawie Nr XXXVII/249/97 z dnia 11 grudnia
1997 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Szprotawa (Dz.
Urz. Woj. Zielonogórskiego, Nr 3, poz. 30), zmienionej uchwałą Rady Miejskiej w Szprotawie Nr
XXXIX/226/2001 z dnia 11 października 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Szprotawa (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, Nr 135, poz. 1476)
zmienionej uchwałą XXXVI/238/2017 Rady Miejskiej w Szprotawie z dnia 26.01.2017 r działki przeznaczone
są pod funkcję produkcyjno – usługową.
Nieruchomość stanowi własność Gminy Szprotawa i wolna jest od obciążeń i zobowiązań.
Do ceny nieruchomości osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%,
zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego w
Szprotawie PKO BP Oddział w Szprotawie 14 1020 5402 0000 0002 0268 0403. Wadium należy wpłacić w
takim terminie, aby najpóźniej w dniu 3 września 2021 roku znajdowało się na koncie Urzędu Miejskiego
w Szprotawie. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe ponosi nabywca. Osoba uczestnicząca w
przetargu musi okazać dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości, a osoba reprezentująca w przetargu
osobę prawną lub fizyczną musi okazać się dodatkowo kompletem dokumentów do jej reprezentowania. W
przypadku nabycia nieruchomości przez cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 marca
1920 r. ze zmianami o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
Wadium wpłacone przez osobę, która przetarg wygra zalicza się na poczet ceny nabycia. Wylicytowana
cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu notarialnego, którego termin zostanie
ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia przetargu.
Jeśli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie
podanym w zawiadomieniu, sprzedający może odstąpić od zawarcia umowy sprzedaży, a wpłacone wadium nie
podlega wówczas zwrotowi. Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej przyczyny do odwołania ogłoszonego
przetargu, w formie właściwej dla jego ogłoszenia. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania
przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. z 2014 r. Dz. U. poz. 1490). Wszelkich dodatkowych
informacji udziela Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szprotawie ul.
Rynek 45 pok. nr 3 tel. 68 376 07 80 lub 68 376 07 95.
Szprotawa, 1 lipca 2021 r.

 

 

https://bip.wrota.lubuskie.pl/ugszprotawa/263/5976/III_PRZETARG_USTNY_NIEOGRANICZONY_NA_SPRZEDAZ_NIERUCHOMOSCI_STANOWIACYCH_WLASNOSC_GMINY_SZPROTAWA_WIECHLICE_DZIALKI_NUMER_280_2F191_2C_280_2F181_2C_280_2F190_2C_280_2F189_2C_280_2F188_2C_280_2F187_2C_280_2F186_2C_280_2F141_2C_280_2F176_2C_280_2F177_2C_280_2F184_2C_280_2F179_2C_280_2F180_2C_280_2F183_2C_280_2F178_2C_280_2F185/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 42.74 ha
Województwo: lubuskie
Powiat: żagański

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-05

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 6016 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 14,49 ha

Powiat: sulęciński

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-25

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5946 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,70 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-10-20

Dodano: 16 września, 2022

O godzinie: 08:00

# 5924 dzierżawa gruntu rolnego pow. 18,15 ha

Powiat: gorzowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-09-22

Dodano: 12 września, 2022

O godzinie: 10:00

# 5910 dzierżawa gruntu rolnego pow. 3,71 ha

Powiat: wschowski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 28 lipca, 2022

O godzinie: 08:30

# 5845 dzierżawa gruntu rolnego pow. 8,23 ha

Powiat: żarski

Województwo: lubuskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 27 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5840 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,28 ha

Powiat: krośnieński

Województwo: lubuskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu