Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-06-24
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 17.22 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4411 sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę pow. 17,22 ha

Powiat:legnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 17,22 ha/ użytek ŁIV,ŁV/ mpz pod budowę farmy fotowoltaicznej/cena wywoławcza 3.490.000,oo PLN / wadium 350 000,oo PLN do 21.06.2021/ termin przetargu 25.06.2021 godz. 11:00

Zarząd Powiatu Legnickiego

OGŁASZA

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej w granicach działek oznaczonych geodezyjnie numerami 1003/1, 1003/2 i 1003/3, stanowiącej własność Powiatu Legnickiego, położonej w obrębie Konradówka gm. Chojnów.

Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta LE1Z/00028895/9 w Sądzie Rejonowym w Złotoryi V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość wolna jest od obciążeń.

  1. Charakterystyka nieruchomości:

Nieruchomość położona w obrębie Konradówka gm. Chojnów w granicach działek oznaczonych geodezyjnie numerami 1003/1, 1003/2 i 1003/3 o łącznej powierzchni 17,2200 ha.

Nieruchomość niezabudowana o nieregularnym kształcie, położona w strefie przedmieść miasta Chojnowa, przy drodze krajowej nr 94. Działka otoczona terenami rolnymi. Wzdłuż granicy południowej znajdują się tory kolejowe. Teren uzbrojony w niepełne sieci medialne – sieć energetyczna. Przez działkę przechodzą sieci naziemne energetyczne. Zgodnie z zapisem w operacie ewidencji gruntów i budynków w/w działki sklasyfikowane są jako: ŁIV i ŁV – Łąki trwałe 1,47 ha; N –Nieużytki 1,28 ha; RIIIa – Grunty orne 3,46 ha; RIVa i RIVb – Grunty orne 10,98 ha W – Grunty pod rowami 0,03 ha. Na obszarze działki 1003/3 występują stanowiska archeologiczne.

  1. Cena wywoławcza nieruchomości : 3.490.000 zł + podatek VAT

III. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

– zatwierdzonym Uchwałą Nr III/25/2006 Rady Gminy Chojnów 29 grudnia 2006r., zmienionym uchwałą Nr XXV.183.2020 Rady Gminy Chojnów z dnia 29 września 2020r. – nieruchomość w granicach działki nr 1003/3 posiada następujące funkcje: AG/E – tereny aktywności gospodarczej i /lub elektrowni fotowoltaicznej oraz w niewielkiej części ZI – teren zieleni izolacyjnej oraz KDL – teren drogi publicznej – klasy lokalnej; a także zgodnie z uchwałą nr LI/296/2006 Rady Gminy Chojnów z dnia 22 września 2006r. – w niewielkiej części R- tereny rolnicze;

– zatwierdzonym uchwałą nr LI/296 /2006 Rady Gminy Chojnów z dnia 22 września 2006r. w sprawie m.p.z.p. terenów pod modernizację odcinka linii kolejowej E – 30 obręby Osetnica i Konradówka oraz zmiany m.p.z.p. w części dotyczącej terenów położonych po obu stronach torów w obrębach Krzywa i Okmiany gm. Chojnów

– nieruchomość w granicach działek o numerach 1003/1 i 1003/2 posiada funkcje:: KK-1 tereny przeznaczone do włączenia do terenów kolejowych w związku z planowaną modernizacją szlaku kolejowego.

  1. Termin i miejsce przetargu:

Przetarg odbędzie się 25.06.2021r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Legnicy, pl. Słowiański 1, pok.301.

Wadium w wysokości 350 000 złotych /słownie złotych: trzysta pięćdziesiąt tysięcy/ w gotówce należy wpłacić do dnia 21 czerwca 2021r.na konto:

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A

55 1560 0013 2860 6494 4000 0002

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, osobie która wygra przetarg. Pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone nie później niż przed upływem 3 dni od zamknięcia przetargu.

Postąpienie ustalają uczestnicy przetargu z tym, że nie może być niższe niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych/.

Cenę nabycia należy wpłacić na konto:

STAROSTWO POWIATOWE W LEGNICY

GETIN NOBLE BANK S.A

49 1560 0013 2203 8032 6000 0013

najpóźniej w dniu zawarcia aktu notarialnego.

Uchylenie się uczestnika, który wygrał przetarg od zawarcia umowy w ustalonym terminie spowoduje utratę wpłaconego wadium. Koszty związane z przeniesieniem własności ponosi w całości nabywca.

Legnica, dnia 20 kwietnia 2021r.

http://bip.sp-legnica.dolnyslask.pl/dokument,iddok,9979,idmp,44,r,r

 

Szczegóły

Powierzchnia: 17.22 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: legnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu