Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-05-25
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 9.51 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4364 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 9,51 ha

Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 9,51 ha/ użytek R/ mpz pod budowę farmy fotowoltaicznej/czynsz wywoławczy 90000,oo PLN / rocznie/ wadium 14000,oo PLN do 21.05.2021/ termin przetargu 25.05.2021 godz. 10:00

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kamiennej Góry ogłasza I przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości rolnej położonej przy
ul. Lubawskiej stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kamienna Góra z przeznaczeniem pod budowę
i eksploatację farmy fotowoltaicznej.

 

Przetarg odbędzie się 25 maja 2021 r. o godzinie 10 00

w Urzędzie Miasta w Kamiennej Górze – sala nr 211.

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa działki rolnej nr 235 obręb nr 5

o powierzchni 9,5180 ha z przeznaczeniem pod budowę i eksploatację farmy fotowoltaicznej z wyłączeniem zabudowy w obszarze czynnego gazociągu oraz strefy ochronnej.

Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem R – tereny rolne, grunty orne, łąki i pastwiska, przeznaczenie uzupełniające – sieci i urządzenia infrastruktury technicznej

w tym maszty antenowe oraz budowlane służące odzyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych.

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego wynosi 90 000,00 zł (brutto) rocznie.

Proponowany okres dzierżawy –na okres 29 lat.

Przetarg przeznaczony dla osób prowadzących działalność gospodarczą związaną z alternatywnym źródłem energii.

Stan zagospodarowania: nieruchomość użytkowana rolniczo.

Osoby zamierzające uczestniczyć w przetargu zobowiązane są wpłacić wadium w kwocie 14 000,00 zł

do 21 maja 2021 rna konto depozytowe Gminy Miejskiej Kamienna Góra nr 51 1020 5226 0000 6302 0627 3652 z dopiskiem energia odnawialna, oraz złożyć w Urzędzie Miasta Kamienna Góra lub przesłać drogą mailową na

adres sekretariat@kamiennagora.pl (z dopiskiem przetarg – farma fotowoltaiczna) dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej lub aktualny odpis z właściwego rejestru.

Dniem dokonania wpłaty jest dzień wpływu wadium na podane konto Gminy Miejskiej Kamienna Góra, a nie data polecenia przelewu (uwidoczniona na stemplu banku).

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się ze szczegółowymi warunkami dzierżawy załącznik nr 1, który stanowi integralną część ogłoszenia.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, a pozostałym uczestnikom zostanie zwrócone na wskazane przez nich rachunki bankowe.

Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie przystąpi do zawarcia umowyw terminie 7 dni od przetargu, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi

Właściwy organ może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty. W informacji podaje się także przyczynę odwołania przetargu.

Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu.

Wykaz o przeznaczeniu nieruchomości do dzierżawy został podany do publicznej wiadomości w dniach od 24.02.2021 r. do 17.03.2021 r. zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990).

Szczegółowe informacje  można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Kamiennej Górze, Plac Grunwaldzki 1, pok. 306 (II piętro), telefonicznie (75) 64 55 134 lub

Zapraszamy do obejrzenia filmu (poniżej link)

https://drive.google.com/file/d/1lzvRiK4djLTcyE7KH36-mLqyTnuP2Do6/view?usp=sharing

http://bip.kamiennagora.pl/content.php?cms_id=9557

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.51 ha
Województwo: dolnośląskie

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 1 czerwca, 2024

O godzinie: 11:00

# 6596 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,98 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6593 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-07-09

Dodano: 28 maja, 2024

O godzinie: 12:00

# 6591 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,00 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-29

Dodano: 21 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6587 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,86 ha

Powiat: wałbrzyski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-28

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 10:30

# 6580 Licytacja komornicza gruntu rolnego, pow. 30,69 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-05-24

Dodano: 7 maja, 2024

O godzinie: 10:00

# 6575 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 57,08 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu