Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-02-07
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 31.47 ha
0
PLN

2 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5137 dzierżawa gruntu rolnego pow. 31,47 ha

Powiat:lipnowski
Województwo:kujawsko-pomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 7 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 31,47 ha/ użytek RIV.PsIV/ czynsz wywoławczy razem 1831,oo PLN/rocznie/ wadium 380,oo PLN do 02.02.2022/termin przetargu 07.02.2022 godz. 09:00

 

Wielgie, dnia: 04.01.2022r.

OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Wielgie

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 202 Ir., poz. 1899) oraz art. 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1698 )

Wójt Gminy Wielgie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Wielgie

I. Przedmiot rzetar u
Lp. Numer ewiden cyjny nierucho mości Powie rzchnia w ha Położenie nierucho mości Opis nierucho mości Okres dzierżawy Cena wy,volawcza czynszu dzierżawnego (w q dzierżawa gruntu rolnego zł.) Wysokość wadium w zł.
l. Nr geodezyjny działki 247 3,04 ha Obręb Teodorowo kl. RV-O,II kl. RV1-2,93 ha 07.02.2022 –

31.08.2024

4,62 q 50,00 zł.
2. Nr geodezyjny działki 13/3 13,61 ha Obręb Piaseczno kl. W -0,05 ha, kl. LsV1 – 1,60 ha, N- 1,21 ha, kl. W -2,07 kl. RVI – 2,69 ha, kl. LV – 5,99 ha 07.02.2022 –

31.08.2024

17,16 q 180,00 zł.
3. Nr geodezyjny działki 1,13 ha Obręb Teodorowo kl. RVI – 0,97 kl. Ls V -0,08 ha, N -0,08 ha 07.02.2022 –

31.08.2024

10,00 zł.
4. Nr geodezyjny działki 103 2,07 ha Obręb Teodorowo kl. RVI- 1,97 07.02.2022 –

31.08.2024

3,155 q 30,00 zł.
5. Nr geodezyjny działki 198 531 ha Obręb Teodorowo kl. RVI – 4,06 kl. PsV – 035 kl. PsV1- 0,16 ha kl. Ls VI – 0,60 ha, N -0,14 ha 07.02.2022 –

31.08.2022

5,345 q 50,00 zł.
6. Nr geodezyjny działki 54/2 0,72 ha Obręb Czarne kl. W – 0,45 ha, kl. LIV – 0,27 07.02.2022 3 1.08.2022 1,215 q 10,00 zł.
7. Nr geodezyjny działki 1/2 5,59 ha Obręb Orłowo kl. RVI kl. PsV1- 1,10 kl. PsV1 – 0,46 N – 0,23 ha, 07.02.2022 –

31.08.2024

536 q 50,00 zł.

Dzierżawiona nieruchomość nie jest obciążona żadnymi ciężarami ani zobowiązaniami. II. Warunki przetargu

  1. Przetarg na dzierżawę wyżej opisanej nieruchomości organizowany jest na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021r., poz. Il ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 1698)
  2. Przetarg odbędzie się w dniu 07.02.2022r. w siedzibie Urzędu Gminy Wielgie przy ul. Staro”iejskiej 8, 87 — 603 Wielgie, w sali konferencyjnej na I piętrze o godz. 9:00.
  3. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie w terminie do dnia 02.02.2021r. wadium w wysokości 20 % ceny wywoławczej działki. Wadium należy wpłacić na konto Gminy Wielgie KDBS o/Wielgie Nr 33 9550 0003 2005 0030 0054 0002. Wadium należy wpłacić w pieniądzu. Dowód wpłacenia wadium należy przedłożyć komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyższej ceny wywoławczej.
  5. Uczestnik, który przetarg wygra, zobowiązany jest stawić się do zawarcia umowy w terminie »znaczonym przez Wójta Gminy Wielgie. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. W razie nieprzystąpienia w wyznaczonym terminie do zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz sprzedającego. W przypadku zawarcia umowy wadium zostanie wliczone w cenę nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zwracane jest niezwłocznie (bez odsetek) odpowiednio po odwołaniu, zamknięciu przetargu, unieważnieniu przetargu lub zakończeniu przetargu »nikiem negatywnym, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.
  6. Organizator przetargu może odwołać przetarg z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o jego odwołaniu do publicznej wiadomości.
  7. Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać W urzędzie Gminy Wielgie przy ul. Starowiejskiej 8, 87 — 603 Wielgie w pok. nr 9, w godz. 7 30 — 1 5 30 od poniedziałku do piątku, tel. 54 289 73 80 wew. 27.

Ogłoszenie wywiesza się na okres od dnia 04.01.2022r. do dnia 07.02.2022r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wielgie.

https://bip.wielgie.pl/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-nieruchomosci-rolnych-stanowiacych-wlasnosc-gminy-wielgie/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 31.47 ha
Województwo: kujawsko-pomorskie
Powiat: lipnowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-15

Dodano: 30 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6547 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,19 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-04-16

Dodano: 18 marca, 2024

O godzinie: 15:00

# 6537 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 15,08 ha

Powiat: grudziądzki

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-25

Dodano: 29 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6519 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,00 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-29

Dodano: 19 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6512 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,02 ha

Powiat: tucholski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-05

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6508 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,58 ha

Powiat: włocławski

Województwo: kujawsko-pomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 6 lutego, 2024

O godzinie: 15:00

# 6496 Dzierżawa zbiorników wodnych, pow. 22,45 ha

Powiat: sępoleński

Województwo: kujawsko-pomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu