Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-10-18
O godzinie: 10:45
Powierzchnia: 2.21 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5949 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,21 ha

Województwo:zachodniopomorskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 2,21 ha/ użytek RIV/ czynsz wywoławczy 1329,oo PLN/rocznie/wadium 266,oo PLN do 14.10.2022 //termin przetargu 18.10.2022 godz. 10:45

RZG.6843.31.2022  Będzino 28.09.2022 r.

URZĄD GMINY BĘDZINO

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Wójt Gminy Będzino ogłasza na dzień 18 października 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości niezabudowanej – grunty rolne – działka nr109/11 część o pow. 2,2150 ha (RIVa 1,9650 ha; RIVb 0,25 ha) obręb ewidencyjny Będzino (KW: KO1K/00061025/0). Teren działki nie posiada obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Umowa zawarta będzie na czas oznaczony trzech lat.

 

Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1329,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia dziewięć 00/100 ).

 

Cena wywoławcza 1329,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc trzysta dwadzieścia dziewięć 00/100 ).Wadium należy wnieść w pieniądzu w wysokości 265,80 zł, płatne do dnia 14 października 2022 r. na konto Urzędu Gminy Będzino w Pomorskim Banku Spółdzielczym Oddział w Będzinie Nr 09 8581 1014 0200 0143 2000 0001. W tytule przelewu należy wpisać: I przetarg działka nr 109/11 o pow. 2,2150 ha.

 

Rozpoczęcie przetargu nastąpi o godz. 1045  w sali Nr 14 w siedzibie Urzędu.

 

Podpisanie umowy dzierżawy, najpóźniej w ciągu 8 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. Czynsz dzierżawny – opłata roczna– opłata płatna w czterech ratach. Rata płatna na koniec każdego kwartału.

Nieprzystąpienie do podpisania umowy w wyznaczonym terminie, skutkuje przepadkiem wpłaconego wadium. Informacje dotyczące przetargu można uzyskać w UG Będzino, pokój Nr 5, tel. 94 31 62 544.

Wójt Gminy Będzino zastrzega prawo unieważnienia przetargu z ważnych, uzasadnionych przyczyn.

Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń UG, opublikowano na stronach internetowych:

bedzino.pl oraz bip.bedzino.pl

 

 

 

pełniąca funkcję

WÓJTA GMINY

Sylwia Halama

 

https://bip.bedzino.pl/?id=2686&type=article

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.21 ha
Województwo: zachodniopomorskie
Powiat: koszaliński

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 25 marca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6546 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,95 ha

Powiat: choszczeński

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-03-15

Dodano: 2 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6523 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 34,90 ha

Powiat: pyrzycki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-27

Dodano: 17 lutego, 2024

O godzinie: 09:00

# 6510 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,49 ha

Powiat: łobeski

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 13 lutego, 2024

O godzinie: 10:00

# 6507 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 21,40 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-21

Dodano: 13 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6506 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 19,92 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Przetarg kończy się: 2024-02-20

Dodano: 12 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6505 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 25,07 ha

Powiat: policki

Województwo: zachodniopomorskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu