Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-30
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 9.03 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5853 licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 9,03 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Licytacja komornicza gruntu rolnego pow. 9,03 ha /użytek RIV,PsIV/ cena wywoławcza 390300,oo PLN/ wadium 52050,oo PLN do 29.08.2022/ termin licytacji 30.08.2022 godz. 11:00

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI NA DZIEŃ 30.08.2022 KM 1509/19

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Kancelaria Komornicza nr III w Wągrowcu przy ul. Reja 32A/13, 62-100 Wągrowiec Sebastian Żurek

tel.: 672685875, fax: 672625861, www.komornikwagrowiec.pl, email: sebastian.zurek@komornik.pl konto: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wągrowcu 66102039030000120200278820 Sygn. akt Km 1509/19 i inne                                 Wągrowiec, dnia 27.06.2022

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wągrowcu Sebastian Żurek na podstawie przepisu art. 953 Kodeksu postępowania cywilnego podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30.08.2022 r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Wągrowcu mającego siedzibę pod adresem:

  1. Kościuszki 18, 62-100 Wągrowiec w sali nr 4, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości niezabudowanej należącej do dłużnika: Radzimska-Dziurka Gizela dla której SĄD REJONOWY WĄGROWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze o numerze P01B/00015674/3, POI B/00054738/5.

Licytowana nieruchomość stanowi:

1/ działka nr 65/9 o pow. 3,7400 ha RIV położona Brzeźno Stare, 62-100 Wągrowiec dla której SĄD REJONOWY WĄGROWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą

0   numerze PO 1B/00015674/3;

Suma oszacowania wynosi 206 400,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania

1 wynosi 154 800,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 20 640,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

66102039030000120200278820 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wągrowcu

2/ działka nr 38/4 o pow. 5,2996 ha PsIV oraz działka nr 50 o pow. 0.0700 ha położona Brzeźno Stare, 62-100 Wągrowiec dla której SĄD REJONOWY WĄGROWIEC V WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH prowadzi księgę wieczystą o numerze POI B/00054738/5.

Suma oszacowania wynosi 314 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 235 500,00 zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 31 410,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona w gotówce w kancelarii komornika albo na rachunek bankowy komornika:

66102039030000120200278820 Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Wągrowcu

Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomości w dni powszednie oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy di\i przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Asesor komorniczy

Przemysław Cudnik

Komornik Sądowy

Sebastian Żurek

https://wagrowiec.sr.gov.pl/obwieszczenie-o-licytacji-na-dzien-30082022-km-150919,new,mg,246.html,542

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.03 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-06

Dodano: 9 kwietnia, 2024

O godzinie: 11:00

# 6557 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 1,93 ha

Powiat: chodzieski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-04-23

Dodano: 24 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6544 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,27 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-03-27

Dodano: 13 marca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6527 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 9,57 ha

Powiat: leszczyński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu