Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-07-18
O godzinie: 10:30
Powierzchnia: 12.37 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5789 dzierżawa gruntu rolnego pow. 12,37 ha

Powiat:konecki
Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę  75 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 12,27 ha/ użytek ŁV,RV/czynsz wywoławczy razem 11466,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 18.07.2022 godz. 10:30

Stąporków, dnia 27.06.2022 r.

Zn.spr.: ZG.2217.20.2022

Ogłoszenie o II przetargu na dzierżawę gruntów rolnych

NadleśnictwoStąporków, z siedzibą ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporkówogłasza II przetarg nieograniczony ofertowy na dzierżawęgruntów rolnych Skarbu Państwapozostających w zarządzieNadleśnictwaStąporków.

Szczegółowy wykaz gruntów objętych przetargiem znajduje się w poniższej

tabeli:

Nr       

nieruchomości

Leśnictwo Gmina/ Obręb ewid. Oddział pododdział Powierzchnia w ha fizycznych Rodzaj i klasa użytku Nr działki Wywoławczy czynsz

dzierżawny zł/1m2

Wywoławczy czynsz dzierżawny za całą 

nieruchomość

1 Mościska Chlewiska/Antoniów 8     -c   -00 0,2873 PsVI 173 0,11 316,03
2 Odrowąż Chlewiska/Antoniów 212   -g   -00 0,1591 ŁIV 212 0,11 175,01
3 Odrowąż Chlewiska/Antoniów 212   -c   -00 0,1689 ŁIV 212 0,11 185,79
4 Odrowąż Chlewiska/Antoniów 210   -a   -00 0,3610 Lzr-PsV 201 0,05 180,50
5 Odrowąż Chlewiska/Antoniów 211   -d   -00 0,1938 ŁIV 211/2 0,11 213,18
6 Odrowąż Chlewiska/Antoniów 211   -c   -00 0,2600 ŁVI 211/1 0,11 286,00
7 Odrowąż Chlewiska/Borki 227   -l   -00 0,0273 ŁVI 227 0,11 30,03
8 Odrowąż Chlewiska/Borki 227   -m   -00 0,0363 ŁVI 227 0,11 39,93
9 Odrowąż Chlewiska/Borki 227   -f   -00 0,0464 ŁVI 227 0,11 51,04
10 Odrowąż Chlewiska/Borki 218   -a   -00 0,3439 PsVI 218/4 0,11 378,29
11 Odrowąż Chlewiska/Majdanki 240   -x   -00 0,0793 Lzr-PsV 76/2 0,05 39,65
12 Odrowąż Chlewiska/Majdanki 240   -y   -00 0,3201 PsVI 76/2 0,11 352,11
13 Kawęczyn Końskie Obszar wiejski/Małachów 62    -j   -00 0,2000 RVI 62/1201 0,19 380,00
14 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 27    -i   -00 0,0700 RVI 173 0,19 133,00
15 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 27    -k   -00 0,0900 PsVI 175 0,11 99,00
16 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 27    -m   -00 0,0600 RVI 177 0,19 114,00
17 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 27    -n   -00 0,0900 PsVI 178 0,11 99,00
18 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 27    -p   -00 0,0400 PsVI 181 0,11 44,00
19 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 16    -m   -00 0,0500 PsVI 281 0,11 55,00
20 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 15    -g   -00 0,0600 PsVI 282 0,11 66,00
21 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 16    -n   -00 0,0400 PsVI 285 0,11 44,00
22 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 15    -h   -00 0,0700 PsVI 286 0,11 77,00

NadleśnictwoStąporków, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków, www.staporkow.radom.lasy.gov.pl tel.: +48 41 374 17 83, fax: +48 41 374 17 91, e-mail: staporkow@radom.lasy.gov.pl

PEKAO S.A 65 1240 4416 1111 0000 4964 8791                                                                                                     www.lasy.gov.pl

 

23 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 16    -o   -00 0,0300 PsVI 301 0,11 33,00
24 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 15    -i   -00 0,0800 PsVI 302 0,11 88,00
25 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 16    -p   -00 0,1200 PsVI 305 0,11 132,00
26 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 15    -j   -00 0,2200 PsVI 306 0,11 242,00
27 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 16    -r   -00 0,0300 PsVI 309 0,11 33,00
28 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 15    -k   -00 0,0600 PsVI 310 0,11 66,00
29 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 16    -s   -00 0,0200 PsVI 311 0,11 22,00
30 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 15    -l   -00 0,0500 PsVI 318 0,11 55,00
31 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 16    -s   -00 0,0300 PsVI 319 0,11 33,00
32 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 15    -l   -00 0,0800 PsVI 320 0,11 88,00
33 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 16    -t   -00 0,0400 PsVI 331 0,11 44,00
34 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 15    -m   -00 0,1000 PsVI 332 0,11 110,00
35 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 15    -n   -00 0,1400 PsVI 336 0,11 154,00
36 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 16    -bx  -00 0,0700 PsVI 352 0,11 77,00
37 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 15    -p   -00 0,4200 PsVI 356/1 0,11 462,00
38 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 15    -bx  -00 0,0400 PsVI 370/1 0,11 44,00
39 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 15    -cx  -00 0,0400 PsVI 372/1 0,11 44,00
40 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 26    -k   -00 0,2600 PsVI 391 0,11 286,00
41 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 26    -l   -00 0,0500 PsVI 394 0,11 55,00
42 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 26    -m   -00 0,0800 PsVI 401 0,11 88,00
43 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 26    -n   -00 0,0200 PsVI 409 0,11 22,00
44 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 26    -o   -00 0,0200 PsVI 411 0,11 22,00
45 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 7     -f   -00 2,6200 ŁVI 7/567 0,11 2882,00
46 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 7     -i   -00 1,0100 ŁVI 7/567 0,11 1111,00
47 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 19    -n   -00 0,0500 PsVI 72 0,11 55,00
48 Kawęczyn Smyków/Wólka Smolana 19    -p   -00 0,0600 PsVI 94 0,11 66,00
49 Mokra StąporkówMiasto/Obręb 2 129   -j   -00 0,1100 RVI 3348/2 0,19 209,00
50 Czarny Las Stąporków Obszar wiejski/Boków 122   -a   -00 0,1455 RVI 122/1 0,19 276,45
51 Mokra Stąporków Obszar wiejski/Czarniecka Góra 136   -b   -00 0,1800 RV 136/1 0,19 342,00
52 Mokra Stąporków Obszar wiejski/Czarniecka Góra 136   -d   -00 0,2000 RV 136/1 0,19 380,00
53 Krasna Stąporków Obszar wiejski/Duraczów 153   -c   -00 0,3300 RVI 153/1202 0,19 627,00
54 Bieliny Stąporków Obszar wiejski/Furmanów 96    -w   -00 0,0600 PsVI 1019 0,11 66,00
55 Krasna Stąporków Obszar wiejski/Komorów 186   -c   -00 0,1500 RVI 186/1200 0,19 285,00
56 Krasna Stąporków Obszar wiejski/Komorów 185   -h   -00 1,3100 RVI 185/1200 0,19 2489,00
57 Krasna Stąporków Obszar wiejski/Krasna 221   -b   -00 0,6500 RV 221/1 0,19 1235,00
58 Bieliny Stąporków Obszar wiejski/Lelitków 49    -n   -00 0,0800 PsVI 443 0,11 88,00
59 Krasna Stąporków Obszar wiejski/Modrzewina 165   -o   -00 0,2746 RV 165/2 0,19 521,74
60 Krasna Stąporków Obszar wiejski/Modrzewina 165   -s   -00 0,1954 RV 165/2 0,19 371,26
61 Krasna Stąporków Obszar wiejski/Modrzewina 165   -m   -00 0,5923 ŁV 165/1205 0,11 651,53
62 Krasna Stąporków Obszar wiejski/Modrzewina 165   -n   -00 0,1621 RV 165/1205 0,19 307,99
63 Krasna Stąporków Obszar wiejski/Modrzewina 165   -k   -00 0,1324 RV 165/1205 0,19 251,56
64 Krasna Stąporków Obszar wiejski/Modrzewina 165   -h   -00 0,3124 RV 165/1205 0,19 593,56
65 Stąporków Stąporków Obszar wiejski/NiekłańMały 194   -m   -00 0,0625 RV 194/1214 0,19 118,75
66 Mościska Stąporków Obszar wiejski/Niekłań Wielki 88    -h   -00 0,3600 Lzr-PsV 88/2391 0,05 180,00
67 Czarny Las Stąporków Obszar wiejski/Niekłań Wielki 163A  -g   -00 0,0800 PsVI 717 0,11 88,00
68 Odrowąż Stąporków Obszar wiejski/Odrowąż 112   -n   -00 0,0709 Lzr-ŁV 112/145 0,05 35,45
69 Odrowąż Stąporków Obszar wiejski/Odrowąż 117   -k   -00 0,1000 Lzr-RV 117/1202 0,05 50,00
70 Odrowąż Stąporków Obszar wiejski/Odrowąż 117   -b   -00 0,3451 RV 117/1202 0,19 655,69
71 Odrowąż Stąporków Obszar wiejski/Odrowąż 112   -m   -00 0,0891 Lzr-ŁV 112/145 0,05 44,55
72 Stąporków Stąporków Obszar wiejski/Smarków 171   -x   -00 0,0800 PsVI 925 0,11 88,00
73 Czarny Las Stąporków Obszar wiejski/Wielka Wieś 149   -g   -00 0,7400 ŁV 149/1200 0,11 814,00
74 Odrowąż Bliżyn/Mroczków 97    -p   -00 0,3168 ŁV 410/2 0,11 348,48
75 Odrowąż Bliżyn/Płaczków 113   -k   -00 0,0774 S-R 58 0,11 85,14

Wywoławczy czynsz dzierżawnyzostał ustalony przez rzeczoznawcęmajątkowego.

Czynsz, począwszy od dnia 1 stycznia 2023 r., podlegałbędzie corocznej waloryzacji w oparciu o dodatni wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Prezesa GłównegoUrzędu Statystycznego za poprzedni rok. Każda kolejna waloryzacja liczona będzie od stawki czynszu z poprzedniego roku.

Grunty zostaną wydzierżawione na czas nieokreślony.

Pisemne oferty w zamkniętych kopertach z napisem „IIprzetarg na dzierżawę gruntów rolnych Nadleśnictwa Stąporków – nie otwierać przed 18.07.2022 r. do godz. 10:30oraz danymi adresowymi oferentanależyskładać w sekretariacie NadleśnictwaStąporków lub przesłaćpocztątradycyjną (liczy się data wpływu na sekretariat) na adres:

,,NadleśnictwoStąporków, ul. Niekłańska 15, 26-220 Stąporków” w terminie do dnia

18.07.2022 r. do godz. 10:00.

Pisemna oferta powinna zawierać:

 • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,
 • dokładny adres i nr telefonu,
 • numer nieruchomości,powierzchnię,
 • oferowanąwysokość czynszu dzierżawnego netto dla całejnieruchomości, która nie może być niższa od ceny wywoławczej,
 • oświadczenie oferenta, żezapoznałsię z przedmiotem przetargu i wzorem umowy.

Formularze ofertowe należy składać na poszczególne nieruchomości oznaczone numerem – nieruchomości nie podlegają dzieleniu.

Przed  przystąpieniem   do  przetargu   uczestnik   zobowiązany  jest   zapoznaćsię z przedmiotem przetargu.

Dodatkowych informacji o przetargu udziela specjalista ds. stanu posiadania MałgorzataZbroszczyk od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 – tel. 512-250-918.

Warunki przetargu:

 1. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.07.2022 r. o godzinie 10:30 w sali konferencyjnej siedziby NadleśnictwaStąporków. Podczas otwarcia ofert zostanie odczytana zaoferowana roczna cena netto za dzierżawęnieruchomości.
 2. Rozpatrzenie ofert nastąpi w okresie 5 dni roboczych, licząc od dnia otwarcia.
 3. Komisja odrzuca ofertęjeżeli:
  1. zostałazłożona po wyznaczonym terminie,
  2. nie zawiera danych wymaganych lub gdy dane te są niekompletne, nieczytelne lub budząwątpliwości,zaśzłożeniewyjaśnieńmogłobyprowadzić do uznania jej za nowąofertę,
  3. uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej wywoławczejwysokości czynszu.

Oferta wraz z oświadczeniami winna być podpisana przez oferenta.

Informacje uzupełniające:

 1. Dzierżawcazobowiązanybędzie do uiszczania podatku rolnego do właściwegourzędu gminy.
 2. Szczegółowe zasady dzierżawyregulowaćbędzie umowa zawarta pomiędzyNadleśnictwemStąporków, a  oferentem   wybranym   w  przetargu   (wzór  umowy w załączeniu).
 3. Umowędzierżawynależypodpisać w terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu.
 4. Ogłaszającemu przetarg przysługuje prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
 5. NadleśnictwoStąporków zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.
 6. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty komisja przetargowa będziebrała pod uwagę jedynie zaoferowaną przez potencjalnego dzierżawcęcenę.

Z poważaniem

Zastępca nadleśniczego

Nadleśnictwa Stąporków

Jacek Oleś

/podpisano elektronicznie/

https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-staporkow/ogloszenie-o-ii-przetargu-na-dzierzawe-gruntow-rolnych

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 12.37 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: konecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 8 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 5866 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,67 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-09-12

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 14:00

# 5805 sprzedaż gruntu rolnego pow. 66,38 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-09-12

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 14:00

# 5804 sprzedaż gruntu rolnego pow. 58,97 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-07-19

Dodano: 10 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5761 dzierżawa terenu pod fotowoltaikę pow. 21,96 ha

Powiat: staszowski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-08-11

Dodano: 9 czerwca, 2022

O godzinie: 15:00

# 5755 sprzedaż terenu pod fotowoltaikę pow. 41,18 ha

Powiat: staszowski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-06-20

Dodano: 1 czerwca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5745 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,60 ha

Powiat: sandomierski

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu