Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-08-03
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 4.38 ha
0
PLN

1 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5791 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,38 ha

Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 8 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 4,38 ha/ użytek RIV,PsIV/ czynsz wywoławczy razem 1125,oo PLN/rocznie /wadium 120,oo PLN do 29.07.2022/ termin przetargu 03.08.2022 godz. 10:00

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM

 

Wójt Gminy Mielnik ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Mielnik.

 

Lp. Położenie nieruchomości Oznaczenie działki Oznaczenie księgi wieczystej Powierzchnia nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Stawka wywoławcza

(roczna)

Wadium Okres dzierżawy
1. Mielnik cz. dz. 5405/2 BI3P/00003899/5 0,2500 ha  

 

do rolniczego

użytkowania

 

57,00 zł 6,00 zł zgodnie z

zawartą umową na okres 5 lat lub od daty

zakończenia obecnie

obowiązującej

umowy na okres

5 lat

2. Mielnik cz. dz. 5398/5 BI3P/00003899/5 0,5000 ha 100,00 zł 10,00 zł
3. Tokary 83/2 BI3P/00003876/8 0,5100 ha 153,00 zł 16,00 zł
4. Mielnik 6428 BI3P/00003899/5 0,0900 ha 27,00 zł 3,00 zł
5. Tokary 29/3 BI3P/00024474/3 1,7082 ha 512,46 zł 60,00 zł
6. Mętna 128/1 BI3P/00003875/1 0,1600 ha 32,00 zł 4,00 zł
7. Mętna 249 BI3P/00003875/1 0,1700 ha 34,00 zł 4,00 zł
8. Mielnik 5261/2 BI3P/00003899/5 0,9900 ha 210,00 zł 21,00 zł
  1. Przetarg odbędzie się w dniu 3 sierpnia 2022 r. od godz. 1000 w Urzędzie Gminy Mielnik, ul. Piaskowa 38, Mielnik- sala posiedzeń.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium. Wadium należy wnieść w pieniądzu na konto Urzędu Gminy Mielnik: BS Hajnówka Filia Mielnik nr 97 8071 0006 0015 3562 2000 0010 lub w kasie urzędu do dnia 29 lipca 2022 r. Każdy uczestnik powinien posiadać dowód wpłaty wadium, który należy okazać Komisji Przetargowej. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Wadium wniesione przez uczestnika, który nie wygrał podlega zwrotowi na jego rzecz.
  3. O wysokości postąpienia decydują uczestniczy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.
  4. Organizator przetargu zawiadomi dzierżawcę nieruchomości o miejscu zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie zgłosi się do podpisania umowy w wyznaczonym miejscu, dniu i godzinie, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  5. Przed otwarciem przetargu uczestnik winien przedłożyć komisji dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku gdy uczestnikiem jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania powinna przedłożyć aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku gdy uczestnik jest reprezentowany jest przez pełnomocnika należy przedłożyć pełnomocnictwo.
  6. Zastrzega się prawo odwołania przetargu bez podania przyczyny.
  7. Dodatkowych informacji o nieruchomości będącej przedmiotem przetargu udzielają pracownicy Urzędu Gminy Mielnik, pokój 6, tel. 85 6565867.
  8. Ogłoszenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez: wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscowości położenia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Mielnik, na stronie internetowej mielnik.com.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w prasie lokalnej.

 

WÓJT GMINY MIELNIK

Mielnik, dn. 29.06.2022 r.

https://bip-ugmielnik.wrotapodlasia.pl/informacje/dzierzawa_nieruchosci.html

 

Szczegóły

Powierzchnia: 4.38 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: siemiatycki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-01-10

Dodano: 5 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6423 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,78 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-11-07

Dodano: 3 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6389 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,55 ha

Powiat: kolneński

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-11-07

Dodano: 18 października, 2023

O godzinie: 11:00

# 6376 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,54 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 10 października, 2023

O godzinie: 10:00

# 6359 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 5,78 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-10-20

Dodano: 16 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6331 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,59 ha

Powiat: sokólski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2023-07-12

Dodano: 3 czerwca, 2023

O godzinie: 11:00

# 6205 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 3,25 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu