Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-20
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 6.60 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5745 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,60 ha

Województwo:świętokrzyskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę 2 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem  6,60 ha/ użytek RIV,RV/czynsz wywoławczy razem 845,oo PLN/rocznie/wadium razem 90,oo PLN do 15.06.2022/ termin przetargu 20.06.2022 godz. 10:00

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Sandomierza
Nr106 /2022/GN z dnia 30 maja 2022r.

Burmistrz Miasta Sandomierza
ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu obręb Prawobrzeżny przy ul. Koćmierzów, oznaczonej numerem ewid.1982/8 o pow. 5,40 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne. RIVb,RV,RVI

okres dzierżawy: 3 lata

Uwagi:

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS za dany rok ogółem.

 

Wywoławcza stawka rocznego czynszu za 2022r. wynosi 682,64 zł. Minimalne postąpienie wynosi 1% wywoławczej stawki rocznego czynszu dzierżawnego. Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 20.06.2022r. o godzinie 10 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłacenia wadium w formie pieniężnej najpóźniej do dnia 15.06.2022r. w wysokości 70 zł na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028.

Dowód wpłaty wadium winien określać: dane osoby przystępującej do przetargu, określenie nieruchomości (nr ewidencyjny ) z  dopiskiem ,, wadium- dzierżawa nieruchomości pod uprawy rolne.” Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. .

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

W wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy – wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Urząd Miejski w Sandomierzu

Pl. Poniatowskiego 1 pok. 109 i 106 tel. 015/815 41 21 i 15/815 41 24,

lub na stronach internetowych: www.sandomierz.pl, www.bip.um.sandomierz.pl

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

Załącznik do Zarządzenia
Burmistrza Miasta Sandomierza
Nr106/2022/GN z dnia 30 maja 2022r.

 

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w Sandomierzu obręb Prawobrzeżny przy ul. Koćmierzów, oznaczonej numerem ewid.1982/6 o pow.1,20 ha z przeznaczeniem pod uprawy rolne.

 

okres dzierżawy: 3 lata

Uwagi:

Czynsz dzierżawny podlegać będzie corocznej waloryzacji o wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, ogłoszonego przez Prezesa GUS za dany rok ogółem.

Wywoławcza stawka rocznego czynszu za 2022r. wynosi 161,30 zł. Minimalne postąpienie wynosi 1% wywoławczej stawki rocznego czynszu dzierżawnego. Przetarg na ww. nieruchomość odbędzie się w dniu 20.06.2022r. o godzinie 11 00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Sandomierzu Plac Poniatowskiego 3.

Osoby fizyczne przystępujące do przetargu winny mieć ze sobą dowód tożsamości, a przedstawiciele osób prawnych dokument upoważniający do składania oświadczeń woli w imieniu tych osób.

Podmioty gospodarcze przedstawiają dodatkowo dokument uprawniający do prowadzenia działalności.

Osoby przystępujące do przetargu zobowiązane są do wpłacenia wadium w formie pieniężnej najpóźniej do dnia 15.06.2022r. w wysokości 20 zł na konto Urzędu Miejskiego w Sandomierzu w BS Sandomierz 15 9429 0004 2001 0000 1300 0028.

Dowód wpłaty wadium winien określać: dane osoby przystępującej do przetargu, określenie nieruchomości ( nr ewidencyjny ) z  dopiskiem ,, wadium- dzierżawa nieruchomości pod uprawy rolne.” Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Sandomierzu. .

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

W wypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy – wadium nie podlega zwrotowi.

Burmistrz Miasta Sandomierza zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn.

 

Informacje: Wydział Gospodarki Nieruchomościami – Urząd Miejski w Sandomierzu

Pl. Poniatowskiego 1 pok. 109 i 106 tel. 015/815 41 21 i 15/815 41 24,

lub na stronach internetowych: www.sandomierz.plwww.bip.um.sandomierz.pl

Burmistrz Sandomierza

Marcin Marzec

 

 

https://bip.um.sandomierz.pl/5219/ogloszenie-o-i-przetargu-ustnym-nieograniczonym-na-dzierzawe-czesci-nieruchomosci-gruntowej.html

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.60 ha
Województwo: świętokrzyskie
Powiat: sandomierski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-06-07

Dodano: 26 kwietnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6166 Sprzedaż gruntu rolno-leśnego, pow. 2,00 ha

Powiat: pińczowski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-05-22

Dodano: 25 kwietnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6165 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,96 ha

Powiat: skarżyski

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-05-08

Dodano: 24 kwietnia, 2023

O godzinie: 12:00

# 6163 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,63 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2023-03-23

Dodano: 14 marca, 2023

O godzinie: 10:00

# 6126 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,62 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-08-16

Dodano: 8 sierpnia, 2022

O godzinie: 09:00

# 5866 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,67 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Przetarg kończy się: 2022-09-12

Dodano: 7 lipca, 2022

O godzinie: 14:00

# 5805 sprzedaż gruntu rolnego pow. 66,38 ha

Powiat: kielecki

Województwo: świętokrzyskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu