Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-06-14
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 2.41 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5659 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,41 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 5-letnią dzierżawę 4 pakietów gruntu rolnego/ pow.  razem 2,41 ha/ użytek  RVI,PsIV/czynsz wywoławczy razem 715,oo PLN/rocznie/wadium razem 400,oo PLN do 08.06.2022/ termin przetargu 14.06.2022 godz. 09:00

OGŁOSZENIE z dnia 29.04.2022 r.
Wójt Gminy Wągrowiec ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wągrowiec, położonej na terenie Gminy Wągrowiec.
1) Przetarg odbędzie się dnia 14 czerwca 2022 r. w Urzędzie Gminy Wągrowiec przy ul. Cysterskiej nr 22, pokój 306.
Wadium należy wnieść w pieniądzu (PLN), najpóźniej do dnia 08 czerwca 2022 r. (liczy się data wpływu na konto) na rachunek Nr 59 1020 4027 0000 1302 1215 5067 prowadzony przez PKO BP S.A. w Wągrowcu z dopiskiem „Wadium przetargowe – miejscowoś
………….. działka nr ………”
W przypadku uchylenia się osoby wygrywającej przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium nie podlega zwrotowi.
Wadium pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu. Wadium uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zwrócone niezwłocznie po podpisaniu umowy.
Do przetargu może przystąpić wyłącznie ta osoba, która dokonała wpłaty wadium.

Lp. Położenie nieruchomości
(miejscowość/ obręb)
Oznaczenie
geod.
(działka nr)
Pow. w
ha
Użytek grunt.,
klasa gleb.
w ha
Nr KW Przeznaczenie
nieruchomości
Termin
zagospodarowania
nieruchomości
Cena wywoławcza
(zł)
Wadium
(zł)
Godzina
przetargu
UWAGI
1. Przysieczyn/Przysieczyn 186 0,2400 ŁVI – 0,2210
N – 0,0243
W – 0,0003
KW PO1B/00035692/1 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 60,84 100,00 zł 9.00 Przetarg nieograniczony
2. Przysieka/Przysieka 200/4 1,6600 RIVa – 0,2700
RV – 0,6100
PsV – 0,7600
W – 0,0200
KW PO1B/00035083/9 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 509,00 100,00 zł 9.30 Przetarg nieograniczony
3. Runowo/ Runowo cz. 147/4 0,3200 RV – 0,3200 KW PO1B/00035084/6 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 80,00 100,00 zł 10.00 Przetarg nieograniczony
4. Sienno/Sienno 88/2 0,1990 RIVb – 0,0600
RV – 0,1390
KW PO1B/00025243/6 cele rolnicze Do 31.08.2027 lat 65,70 100,00 zł 10.30 Przetarg nieograniczony

2) Cena wywoławcza jest ceną za jeden rok dzierżawy. Stawka czynszu wyłoniona w przetargu w przypadku wzrostu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim podlegają corocznej waloryzacji,
natomiast w przypadku spadku cen stawki czynszu pozostają na takim samym poziomie.
3) Minimalne postąpienie wynosi 1 % wartości nieruchomości.
Przetarg będzie ważny, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
4) Ogłoszenie o przetargu podane zostaje do publicznej wiadomości, poprzez:
a) wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Wągrowiec, przy ul. Cysterskiej 22,
b) wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectw: Przysieczyn, Przysieka, Runowo, Sienno.
c) ogłoszenie w BIP www.bip.gminawagrowiec.pl,
5) Inne informacje. Przystąpienie do przetargu oznacza, że uczestnikowi przetargu znany jest stan prawny i faktyczny nieruchomości i przyjmuje on warunki przetargu bez zastrzeżeń
Uczestnicy przetargu zobowiązani są do zapoznania z warunkami przetargu, tj. regulaminem przetargu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia
Organizator przetargu zastrzega sobie możliwość odstąpienia od przeprowadzenia przetargu bez podania przyczyn.
Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Wągrowiec pok. 209 oraz pod nr tel. (67) 26 80 801.
Wójt Gminy Wągrowiec
/-/inż. Przemysław Majchrzak

 

 

https://bip.gminawagrowiec.pl/wiadomosci/9640/wiadomosc/628165/ogloszenie_o_ii_przetargu_ustnym_nieograniczonym_na_dzierzawe_ni

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 2.41 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: Wągrowiecki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-30

Dodano: 17 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6657 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,57 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-29

Dodano: 16 lipca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6655 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,33 ha

Powiat: śremski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-06

Dodano: 15 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6654 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 24,92 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-05

Dodano: 11 lipca, 2024

O godzinie: 09:00

# 6648 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 15,18 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-08-01

Dodano: 8 lipca, 2024

O godzinie: 10:30

# 6641 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,98 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-25

Dodano: 7 lipca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6639 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,66 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu