Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-30
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 20.60 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5624 dzierżawa gruntu rolnego pow. 20,60 ha

Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę kompleksu gruntu rolnego/ pow. 13,53 ha/ użytek RIII,RIV/ oraz 2-letnią dzierżawę kompleksu gruntu rolnego /pow. 7,07 ha/ użytek RIV,ŁIV/ czynsz wywoławczy razem 6993,oo PLN/rocznie/wadium razem  1305,oo PLN do 26.05.2022/ termin przetargu 30.05.2022 godz. 09:00

BURMISTRZ  GMINY  CZEMPIŃ

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie gruntów rolnych położonych na terenie gminy Czempiń, będących własnością Gminy Czempiń

 

 

Lp. Nr geod. działki Nr księgi wieczystej Powierzchnia działki do wydzierżawienia – ha Położenie nieruchomości

(obręb)

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowa

nia

Roczny wywoławczy czynsz dzierżawny q żyta Wadium

Minimalne postąpieni e q żyta
1. 1223/2

PO1K/000

43136

5,4498  do wydzierżawienia.

4,3150

Czempiń ŁIV-1,9220

ŁV-2,3930

11,90 145 0,50
2. 2

PO1K/000

45111

1,10 Nowe Borówko obr. Borowo RIIIb-0,10

RIVb-0,27

ŁIV-0,73

2,87 35 0,15
3. 122

PO1K/000

45183

1,95 Donatowo RIIIb-0,24

RIVa-1,71

9,02 110 0,45
4. 189

PO1K/000

45178

1,17 Jasień RIVa-1,17 5,27 65 0,25
5. 24

PO1K/000

45108

1,85  do wydzierżawienia

1,53

Nowe Tarnowo  RIVa-0,33

RIVb-0,44

RV-0,04

RVI-0,72

3,79 45 0,20
6. 78/2

PO1K/000

45184

79/4

PO1K/000

45871

0,3406

 

 

1,0410 łącznie do wydzierżawienia

1,3431

Piotrowo Drugie RV-0,2881

RVI-0,0140

RIVb-0,29

RV-0,7510

3,11 35 0,15

 

7. 124

PO1K/000

45177

1,68 Srocko Wielkie RIV-0,49

RV-0,70

ŁIV-0,24

ŁV-0,25

4,51 55 0,20
8. 68

PO1K/000

45185

1,09  do wydzierżawienia

0,4940

Gorzyce RIIIb-0,1340

RIV-0,36

2,23 25 0,10
9. 268

PO1K/000

45307

5,28 Stare Tarnowo RIIIb-2,25

RIVa-1,06

RIVb-1,97

24,05 290 1.20
10. 214/1

PO1K/000

45307

6,00 Stare Tarnowo RIIIa-4,81

RIIIb-1,19

37,82 460 2,00
11. 183

PO1K/000

45110

1,16 Zadory RV-0,20

RVI-0,19

ŁIV-0,77

3,44 40 0,15

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 30 maja 2022 r. o godz. 900 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Czempiniu, ul. ks. Jerzego Popiełuszki 25.

Umowa dzierżawy dla poz. 1 do 7 będzie zawarta na okres do 2 lat, natomiast dla poz. 8 do 11 na okres do 3 lat.

Czynsz dzierżawny płatny w gotówce wg ceny żyta ogłoszonego przez Prezesa GUS do podatku rolnego, corocznie w dwóch ratach: za I półrocze do 15 maja i za II półrocze do 15 listopada.

Gmina Czempiń zastrzega sobie prawo do żądania w celu zabezpieczenia spłat należności czynszu dzierżawnego przez wyłonionego w przetargu kandydata na dzierżawcę do żądania  zabezpieczenia spłaty należności poprzez złożenie  przez kandydata na dzierżawcę  weksla własnego in blanco z deklaracją wekslowa, co stanowić będzie warunek zawarcia umowy dzierżawy. Decyzja o wykorzystaniu tego prawa przez Gminę Czempiń zostanie podjęta poprzez poinformowanie o tym dzierżawcę.

Brak złożenia weksla skutkować będzie niezawarciem umowy dzierżawy z winy kandydata na dzierżawcę.

 

Warunkiem dopuszczenia do przetargu jest wpłacenie wadium gotówką na każdą pozycję przetargową oddzielnie w kasie Urzędu Gminy w Czempiniu najpóźniej do  26 maja 2022 r. lub na konto Gminy Czempiń BS Poniec O/Czempiń nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003  (za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wyżej wskazany rachunek bankowy).

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Wadium przepada na rzecz Gminy Czempiń w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy. Uczestnik przetargu zobowiązany jest przed przystąpieniem do przetargu złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią ogłoszenia o przetargu i zaakceptować określonych w jego treści warunków.

Nieruchomości wydzierżawione są na podstawie danych z ewidencji gruntów, a wznawianie granic odbywa się na koszt i staraniem dzierżawcy.

Dodatkowych informacji w sprawie przetargu udziela Urząd Gminy w Czempiniu  tel. (061) 2826703, wew. 107.

 

https://czempin.biuletyn.net/?bip=2&cid=1185&id=4014

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 20.60 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: kościański

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-07-12

Dodano: 20 czerwca, 2024

O godzinie: 08:00

# 6617 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,50 ha

Powiat: gnieźnieński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-07-03

Dodano: 10 czerwca, 2024

O godzinie: 10:00

# 6606 Sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę, pow. 2,56 ha

Powiat: ostrzeszowski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-26

Dodano: 30 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6594 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,99 ha

Powiat: czarnkowsko-trzcianecki

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 24 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6590 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: gostyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-06-12

Dodano: 9 maja, 2024

O godzinie: 09:00

# 6578 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,71 ha

Powiat: wolsztyński

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2024-05-10

Dodano: 16 kwietnia, 2024

O godzinie: 09:00

# 6565 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,50 ha

Powiat: Wągrowiecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu