Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-13
O godzinie: 12:30
Powierzchnia: 6.36 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5613 dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę pow. 6,36 ha

Powiat:legnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 29-letnią dzierżawę gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 6,36 ha/ użytek Bi/ mpz budowa farmy/czynsz wywoławczy 6400,oo PLN / miesięcznie/ wadium 38400,oo PLN do 10.05.2022/ termin przetargu 13.05.2022 godz. 12:30

PREZYDENT MIASTA LEGNICY
ogłasza przetarg ustny nieograniczony
na dzierżawę na okres 29 lat nieruchomości gruntowej
położonej w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej
Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana położona w Legnicy przy ul. Śmigłowcowej KW LE1L/00104318/7, działka nr 23/18 o powierzchni 6,3658 ha, obręb Bartoszów.
Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa, położona w południowej części Legnicy, na terenie dawnego lotniska. Obszar oznaczony w ewidencji gruntów jako Bi – inne tereny zabudowane. Dla działki nr 23/18 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ul. Spółdzielczej, ul. R. Schumana, ul. Śmigłowcowej, torów kolejowych i bocznicy kolejowej od południa ustala jednostkę 5P – przeznaczenie podstawowe: tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów; przeznaczenie uzupełniające: zabudowa usługowa związana z obsługą przeznaczenia podstawowego, infrastruktura techniczna, drogowa, obiekty obsługi komunikacji samochodowej, zieleń urządzona, urządzenia do wytwarzania energii z odnawialnego źródła energii o mocy przekraczającej 100kW (ogniwa fotowoltaiczne). W obszarze działki znajduje się budowla ziemno-betonowa – schron.
Stawka czynszu – nie mniej niż 6.400,00 miesięcznie plus podatek VAT.
Postąpienie 70,00 zł
Wadium 38.400,00 zł
Termin wnoszenia opłat: do 20 każdego miesiąca.
Termin podania wykazu do publicznej wiadomości upłynął 28.03.2022 r.
Uwagi:
1. Do stawki czynszu dzierżawnego doliczany jest podatek od towarów i usług VAT wg obowiązującej stawki, zgodnej z obowiązującymi przepisami .
2. W pierwszym roku dzierżawy w trakcie realizacji inwestycji czynsz dzierżawny będzie obniżony o 50% od stawki osiągniętej w przetargu.
3. Czynsz dzierżawny będzie waloryzowany w okresach rocznych, począwszy od stycznia 2023 r. w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
4. Z regulaminem przetargu można zapoznać na stronie www.legnica.eu
– przetargi.
Zainteresowani powinni wpłacić wadium
w wysokości 38.400,00 zł do dnia 10.05.2022 r.
na konto: Bank PKO – S.A. I Oddział w Legnicy
nr 20124014731111000025212109
Przetarg odbędzie się 13.05.2022 r. o godz. 12.30 w LCK, ul. Chojnowska 2.
Uczestnicy przetargu zobowiązani są posiadać: dokument tożsamości oraz potwierdzenie wniesienia wadium, osoby posiadające wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – oryginał i kserokopię aktualnego odpisu z KRS, ewentualnie zaświadczenie o rejestracji działalności gospodarczej. Wpłacone przez wygrywającego przetarg wadium zostaje zaliczone na poczet czynszu, a pozostałym uczestnikom przetargu zwrócone. Jeżeli osoba, która wygrała przetarg, uchyli się od podpisania umowy najmu, traci prawo do wpłaconego wadium i przedmiotu przetargu. Szczegółowych informacji na temat ww. nieruchomości udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami tel. 76 72 12 300, pokój 314 III p. oraz warunków przetargu tel. 76 72 12 301. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania lub unieważnienia przetargu.

https://um.bip.legnica.eu/uml/przetargi-na-nieruchomo/28441,Prezydent-Miasta-Legnicy-oglasza-przetarg-dot-dzierzawy-nieruchomosci-przy-ul-Sm.html

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.36 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: legnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-10-26

Dodano: 22 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6339 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 7,81 ha

Powiat: świdnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-27

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6338 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 383,10 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-13

Dodano: 5 września, 2023

O godzinie: 08:00

# 6319 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 26,38 ha

Powiat: ząbkowicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-10-03

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6317 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 24,79 ha

Powiat: złotoryjski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-15

Dodano: 4 września, 2023

O godzinie: 11:00

# 6315 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,12 ha

Powiat: kamiennogórski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-09-01

Dodano: 19 sierpnia, 2023

O godzinie: 09:30

# 6298 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,05 ha

Powiat: lubiński

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu