Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-05-17
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 9.78 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5565 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,78 ha

Powiat:świdnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na 3-letnią dzierżawę rolnego/ pow. 9,78 ha/ użytek RIII,RIV,RV/ czynsz wywoławczy 4890,oo PLN/rocznie/wadium 100,oo PLN do 11.05.2022/ termin przetargu 17.05.2022 godz. 10:00

Prezydent Miasta Świdnicy informuje o ogłoszeniu I przetargów ustnych, nieograniczonych dotyczących wydzierżawienia na okres do trzech lat nieruchomości  gruntowych:  

  

  1. O pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, dotyczącym wydzierżawienia na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze, nieruchomości gruntowej, tj. część działki nr 499 o powierzchni 7,5300 ha w okolicy ul. Częstochowskiej (obr. 2) w Świdnicy.

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości – działki nr 499 o powierzchni 9,0364 ha w okolicy ul. Częstochowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019918/0. Użytek RIII,RIV,RV

Przedmiotem dzierżawy na cele rolnicze, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest część działki nr 499 o powierzchni 7,5300 ha w okolicy   ul. Częstochowskiej (obr. 2) w Świdnicy.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 500,00 zł za 1 ha gruntu rocznie.

Wadium wynosi 50,00 zł.

 

Przetarg Nr P-34/V/22 odbędzie się w dniu 17.05.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 10:00.

—————————————————————————————————————–

 

  1. O pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, dotyczącym wydzierżawienia na okres do trzech lat, z przeznaczeniem na cele rolnicze, nieruchomości gruntowej, tj. część działki nr 504 o powierzchni 2,3580 ha przy ul. Częstochowskiej (obr. 2) w Świdnicy.

Gmina Miasto Świdnica jest właścicielem nieruchomości – działki nr 504 o powierzchni 2,5762 ha przy ul. Częstochowskiej, dla której Sąd Rejonowy w Świdnicy prowadzi księgę wieczystą nr SW1S/00019918/0.

Przedmiotem dzierżawy na cele rolnicze, w drodze pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego, jest część działki nr 504 o powierzchni 2,3580 ha przy ul. Częstochowskiej (obr. 2) w Świdnicy.

 

Cena wywoławcza do pierwszego przetargu wynosi – 500,00 zł za 1 ha gruntu rocznie.

Wadium wynosi 50,00 zł.

 

Przetarg Nr P-35/V/22 odbędzie się w dniu 17.05.2022 r. w Sali Narad Urzędu Stanu Cywilnego w Świdnicy przy ulicy Armii Krajowej 47 o godzinie 11:00.

—————————————————————————————————————–

Wadium w ww. wysokości winno być wniesione w pieniądzu do dnia 11.05.2022 r. na rachunek Urzędu Miejskiego w Banku PEKAO S.A I O/Świdnica 96 1240 1978 1111 0010 0166 5724. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

 

 

Powyższa informacja stanowi wyciąg z ogłoszenia, zamieszczonego zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U z 2021 r., poz. 1899 t.j.).

Pełna treść ogłoszenia o przetargu została opublikowana na stronie internetowej Urzędu Miejskiego http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php, w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.um.swidnica.pl w zakładce „Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości” oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń przy pok. 124, Urząd Miejski
w Świdnicy, ul. Armii Krajowej 49.

Dodatkowe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, pok.229, tel. 74 856 28 67 oraz w Wydziale Zamówień Publicznych i Przetargów, pok. 124 i 125, tel. 74 856 29 24, 74 856 28 50 i 74 856 29 23.

 

http://um.swidnica.pl/pages/pl/urzad-miejski/sprzedaz-nieruchomosci.php

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.78 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: świdnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-01-12

Dodano: 20 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 6009 Sprzedaż terenu pod fotowoltaikę, pow. 8,00 ha

Powiat: legnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 11:00

# 5995 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,57 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 8 listopada, 2022

O godzinie: 12:00

# 5994 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 1,83 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-26

Dodano: 11 października, 2022

O godzinie: 10:00

# 5961 dzierżawa stawu pow. 5,21 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-19

Dodano: 5 października, 2022

O godzinie: 15:00

# 5950 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,42 ha

Powiat: wołowski

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2022-10-24

Dodano: 4 października, 2022

O godzinie: 09:30

# 5944 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,56 ha

Powiat: zgorzelecki

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu