Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-28
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 9.09 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5459 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,09 ha

Powiat:pilski
Województwo:wielkopolskie

Opis

Przetarg na bezterminową dzierżawę 23 pakietów gruntu rolnego/ pow. razem 9,09 ha/ użytek RVI,ŁVI/ czynsz wywoławczy razem 2334,oo PLN/rocznie/wadium brak/ termin składania ofert 28.03.2022 godz. 09:00

Piła, dnia 16.03.2022
Zn.spr.: SA.2217.13.2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę nieruchomości rolnych Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Zdrojowa Góra.

 

Lasy Państwowe Nadleśnictwo Zdrojowa Góra

w imieniu którego występuje

Adam Standio – Nadleśniczy

Al. Poznańska 126, 64-920 Piła

woj. wielkopolskie, powiat pilski

tel. 67 214 26 67, fax 67 214 26 68

e-mail: zdrojowagora@pila.lasy.gov.pl

ogłasza

 

pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych

 

 1. Przedmiotem przetargu są niżej wymienione grunty rolne:
LP. OBRĘB LEŚNY LEŚNICTWO ADRES LEŚNY GMINA OBRĘB EW. RODZAJ, KLASA GRUNTU POWIERZ

CHNIA [ha]

NR DZIAŁKI
1. Zdrojowa Góra Krępsko 39 c Szydłowo Krępsko R VI 0,6846 8034/7
2. Zdrojowa Góra Krępsko 39 h Szydłowo Krępsko R V 0,4200 8136
3. Zdrojowa Góra Krępsko 39 h Szydłowo Krępsko R VI 0,1400 8136
4. Zdrojowa Góra Krępsko 39 i Szydłowo Krępsko R V 0,5100 8147/1
5. Zdrojowa Góra Krępsko 39 i Szydłowo Krępsko R VI 0,4300 8147/1
6. Zdrojowa Góra Krępsko 40 m Szydłowo Krępsko     Ł VI 0,4000 8035/1
7. Zdrojowa Góra Krępsko 40 n Szydłowo Krępsko R V 0,7000 8035/1
8. Zdrojowa Góra Krępsko 40 n Szydłowo Krępsko R VI 0,5700 8035/1
9. Zdrojowa Góra Krępsko 88 f Szydłowo Krępsko PS V 0,2200 8124
10. Zdrojowa Góra Krępsko 88 f Szydłowo Krępsko Ps VI 0,1100 8124
11. Zdrojowa Góra Dobrzyca 196 k Szydłowo Dobrzyca Ps V 0,5600 8089
12. Zdrojowa Góra Dobrzyca 196 m Szydłowo Dobrzyca Ps V 0,1380 8089
13. Zdrojowa Góra Dobrzyca 231 n Szydłowo Dobrzyca Ps V 0,1200 8106/19
14. Zdrojowa Góra Dobrzyca 231 s Szydłowo Dobrzyca R VI 1,2426 8106/19
15. Zdrojowa Góra Dobrzyca 364 j Krajenka Skórka R VI 0,5252 8154/12
16. Zdrojowa Góra Łubianka 36 h Szydłowo Stara Łubianka Ps III 0,2500 8095/5
17. Zdrojowa Góra Łubianka 134 i Szydłowo Stara Łubianka R VI 0,5300 8069/2
18. Zdrojowa Góra Łubianka 134 j Szydłowo Stara Łubianka Br-R VI 0,2403 8069/2
19. Zdrojowa Góra Zawada 439 o Piła Piła 4 R VI 0,1678 8033
20. Zdrojowa Góra Zawada 540 a Szydłowo Szydłowo R VI 0,3800 8234/9
21. Zdrojowa Góra Stobno 665 j Ujście Ługi Ujskie R VI 0,2400 8217/2
22. Zdrojowa Góra Stobno 665 m Ujście Ługi Ujskie R VI 0,3454 8217/3
23. Zdrojowa Góra Stobno 671 o Ujście Ługi Ujskie R VI 0,2000 8219/4

 

 1. Minimalne stawki czynszu za dzierżawę gruntów rolnych wynoszą:
Klasa gruntów rolnych Cena w zł netto / ha
III 664,69
IV 402,84
V-VI 256,81

 

 1. Koperta zawierająca ofertę powinna być zamknięta, zaklejona i oznaczona nazwą
  i adresem oferenta z dopiskiem: „Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych”.
 2. Nadleśnictwo Zdrojowa Góra odstępuje od wpłacenia wadium.
 3. Oferty należy składać w sekretariacie Nadleśnictwa do dnia 28.03.2022 r. do godz. 9.00.
 4. Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa w dniu 28.03.2022 r. o godz. 9.15 w sali narad.
 5. Zawarcie umowy z Dzierżawcą nastąpi bezpośrednio po rozstrzygnięciu  postępowania.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z oferentami jest Monika Graś (tel. 530 672 770).
 7. Nadleśnictwo zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia przetargu ustnego                  w sytuacji zaoferowania przez uczestników tej samej ceny.
 8. Oferta musi zostać sporządzona w formie pisemnej w języku polskim oraz powinna zawierać:
 9. a)imię i nazwisko lub nazwę oferenta oraz adres;
 10. b)oznaczenie gruntu, którego dotyczy oferta zawierające co najmniej: nazwę      leśnictwa, oddział leśny, gminę, obręb ewidencyjny, rodzaj użytku, powierzchnię w ha oraz nr działki;
 11. c)oferowaną cenę rocznego czynszu za dzierżawę 1 ha gruntu (przy czym cena nie może być niższa niż podana cena wywoławcza netto);
 12. d)oświadczenie, że oferent zapoznał się z przedmiotem przetargu, zna jego położenie oraz granice i nie wnosi zastrzeżeń z tytułu istniejącego stanu zagospodarowania;
 13. e)oświadczenie, że oferent zapoznał się z projektem umowy dzierżawy i w pełni akceptuje jej zapisy;
 14. f)wyrażenie zgody na przetwarzanie i gromadzenie danych osobowych
  w celach przetargowych;

 

 1. Kryteria oceny oferty – 100% cena.
 2. Nadleśnictwo zastrzega możliwość unieważnienia przetargu na każdym etapie     postępowania.

 

 

Z poważaniem

Adam Standio
Nadleśniczy

https://zdrojowagora.pila.lasy.gov.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/1M8a/content/ogloszenie-o-przetargu-na-dzierzawe-nieruchomosci-rolnych

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 9.09 ha
Województwo: wielkopolskie
Powiat: pilski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-09-25

Dodano: 21 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6337 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 74,62 ha

Powiat: kaliski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-25

Dodano: 18 września, 2023

O godzinie: 10:00

# 6333 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 12,59 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6326 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 7,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-26

Dodano: 11 września, 2023

O godzinie: 14:00

# 6325 Dzierżawa gruntu pod fotowoltaikę, pow. 5,00 ha

Powiat: nowotomyski

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-10-10

Dodano: 7 września, 2023

O godzinie: 09:00

# 6321 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 10,91 ha

Powiat: kościański

Województwo: wielkopolskie

Przetarg kończy się: 2023-09-20

Dodano: 16 sierpnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6295 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,01 ha

Powiat: turecki

Województwo: wielkopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu