Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-28
O godzinie: 15:00
Powierzchnia: 18.16 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5424 sprzedaż gruntu leśnego pow. 18,16 ha

Powiat:krakowski
Województwo:małopolskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu leśnego/ pow. 18,16 ha/ użytek LsIV/cena wywoławcza 768 390,oo PLN/wadium 76 839 ,oo PLN do 27.03.2022/ termin składania ofert 28.03.2022 godz. 15:00

OGŁOSZENIE

O SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

 

Syndyk Masy Upadłości Mariana Nabagło osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż z wolnej ręki w trybie konkursu ofert:

– nieruchomości gruntowych niezabudowanych działek położonych w obrębie 0006 Filipowice, gmina Krzeszowice, powiat krakowski, województwo małopolskie, działki o nr ew.:

1716/2, 1965, 1990, 2178, 714, 1263, 1417, 1421/1, 1484/3, 1540, 1541, 1607, 1611/1, 1612, 1613, 1617, 1644, 1658, 1667, 1668, 1677,  1678, 1684, 1691, 1694, 1701, 1703, 1704, 1705, 1708, 1709, 1710, 1713, 1716/1, 1717, 1727/3, 1728, 1736/2, 1752

1761, 1762, 1892, 1928, 1936, 1939, 1940, 1941, 1943, 1944, 1945, 1948, 1950, 1953, 1955, 1957, 1960, 1961, 1962, 1964, 1967, 1975, 1978, 1984, 1985, 1986, 1987, 1989, 1991, 2000, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012/1, 2012/2, 2013, 2014, 2020, 2022, 2024, 2025,  2028/2, 2029/2, 2033, 2036/1, 2038, 2058/1, 2058/3, 2083, 2162, 2163, 2165, 2175, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2187, 2190, 2196, 2210, 2212, 2225/1, 2229/2, 2230, 2236, 2243, 2246, 2247, 2405, 5993, 6062

o powierzchni łącznej 18,1688ha

 

KW KR2K/00009449/9, KR2K/00047263/9, KR2K/00049486/2, KR2K/00048213/1, KR2K/00048317/0, KR2K/00051740/8, KR2K/00051741/5, KR2K/00050027/7, KR2K/00047205/5, KR2K/00047735/9 prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, VI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Krzeszowicach

 

Za cenę nie niższą niż 50% wartość oszacowania tj. 768 390,50zł. 

Wadium wynosi 10 % ceny wywołania.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest złożenie oferty pisemnej zgodnej z zatwierdzonym regulaminem sprzedaży.

Oferty należy składać osobiście lub pocztą najpóźniej do dnia 28.03.2022 r. na adres: Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, 34- 200 Sucha Beskidzka, ul. Konopnickiej 11 z napisem na kopercie „OFERTA NA ZAKUP NIERUCHOMOŚCI FILIPOWICE >< NIE OTWIERAĆ”.

Rozpoznanie ofert i rozstrzygnięcie przetargu nastąpi w dniu 31.03.2022 r. o godz. 10.00 w Kancelarii Adwokackiej  adw. Łukasz Załuski ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 11 lok. 9, 31-110 Kraków

Z przedmiotem sprzedaży, opisem i oszacowaniem, regulaminem sprzedaży oraz innymi dokumentami można zapoznać się w siedzibie syndyka najpóźniej do dnia 28.03.2022 r. osobiście lub przez pełnomocnika. Regulamin sprzedaży oraz opis i oszacowanie nieruchomości opublikowany jest na stronie internetowej http://www.bogdanloboz.pl/

Informacje ogólne dotyczące przedmiotu sprzedaży, jak również przetargu, można uzyskać najpóźniej do dnia 28.03.2022 r.

Organizator przetargu Syndyk Masy Upadłości Bogdan Łoboz, tel. kontaktowy: 513 087 074, e- mail: syndyk.loboz@gmail.com.

https://bogdanloboz.pl/ogloszenia-i-przetargi/

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 18.16 ha
Województwo: małopolskie
Powiat: krakowski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-06-07

Dodano: 31 maja, 2024

O godzinie: 15:30

# 6595 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 3,40 ha

Powiat: krakowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-22

Dodano: 9 stycznia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6464 Dzierżawa zbiornika wodnego, pow. 32,35 ha

Powiat: tarnowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2024-01-03

Dodano: 21 grudnia, 2023

O godzinie: 15:00

# 6447 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 52,06 ha

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-27

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6404 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 20,11 ha

Powiat: bocheński

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-24

Dodano: 18 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6403 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 4,01 ha

Powiat: miechowski

Województwo: małopolskie

Przetarg kończy się: 2023-11-17

Dodano: 4 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6391 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 99,35 ha

Powiat: wielicki

Województwo: małopolskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu