Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-15
O godzinie: 11:00
Powierzchnia: 6.04 ha
0
PLN

3 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5276 dzierżawa gruntu rolnego pow. 6,04 ha

Powiat:zgierski
Województwo:łódzkie

Opis

Przetarg na 1-roczną dzierżawę gruntu rolnego/ pow. 6,04 ha/ użytek RVI,RV/ czynsz wywoławczy 1350,oo PLN/rocznie/wadium 200,oo do 11.03.2022/termin przetargu 15.03.2022 godz. 11:00

Załącznik Nr Nr 2 do zarządzenia Nr 28/2022

Burmisüza Strykowa z dnia 10 lutego 2022 r.

BURNMSTRZ STRYKOWA ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości położonych w Nowostawach Górnych

Przedmiotem przetargu usmego nieograniczonego jest dzierżawa gruntu o pow. 6,0432 ha, stanowiącego nieruchomości położone w obrębie ewidencyjnym Nowostawy Górne oznaczone jako działki numer: 50, 51/1 51/2, 155/4, 156/6 i 157/2.

Stan prawny działek stanowiących własność Gminy Stryków uregulowany jest w księgach wieczystych numer: LDIG/00046579/1, LDIG/00010750/3 i LDIG/00010501/3.

Przedmiot przetargu przeznaczony został do użytkowania rolniczego. W ewidencji gruntów sklasyfikowany jest jako: RIVa – 0,5791 RIVb – 1,5390 RV- 2,4227 RVI – 0,4385 Łv – 0,3038 ha, SRIVb 0,2435 ha, SRV – 0,0396 B/RV – 0,2322 Lsv – 0,1525 ha i LzJŁV- 0,0923 Przedmiotowy stanowi zorganizowaną gospodarczo całość, położoną po dwóch stronach drogi publicznej.

Umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres od dnia Ol kwiemia 2022 roku do dnia 3 1 marca 2023 roku.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunt przeznaczony do oddania w dzierżawę położony jest w terenach oznaczonych symbolami: R — uprawy polowe, RŁ – łąki i pastwiska, ZLlasy, 25.2 RM i 25.3 RM — zabudowa zagrodowa, 1 1 KD-Z 1/2 – drogi i ciągi publiczne-zbiorcze.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 1 350,00 zł.

Czynsz płamy będzie w dwóch ratach tj. czynsz za rok 2022 płatny będzie w terminie do dnia 30 kwietnia 2022 roku, czynsz za rok 2023 płatny będzie w terminie do dnia 30 marca 2023 roku.

Oprócz wylicytowanej stawki czynszu dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania należnych podatków i wszelkich innych ciężarów związane z przedmiotem dzierżawy.

Przetarg odbędzie sie w dniu 15. marca 2022 r. o godz. 11 00 w budynku Urzedu Miejskiego w Strykowie przy ul. Kościuszki 27, Sala Konferencyina (pokój nr 22 II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 200,00zł do dnia 11 marca 2022 r. na rachunek bankowy Gminy Süyków nr 52 8785 0002 2001 0000 1993 0006.

Za termin wpłaty wadium uważać się będzie datę wpływu wymaganej kwoty na wskazany powyżej rachunek bankowy.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet pienvszej wpłaty czynszu dzierżawnego.

Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od dnia zamknięcia lub odwołania przetargu na konto wskazane przez uczestnika przetargu.

Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnica, który vwgrał przetarg, od zawarcia umowy dzierżawy.

Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się w terenie ze stanem zagospodarowania przedmiotu przetargu oraz z warunkami i regulaminem przetargu, które można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Strykowie ul. Kościuszki 27 pok. 13. Dodatkowe informacje o przetargu moma uzyskać telefonicznie 42 719 80 02 w. 230.

Burmistrz Strykowa może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów.

http://bip.strykow.pl/?a=12850

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 6.04 ha
Województwo: łódzkie
Powiat: zgierski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2024-04-09

Dodano: 3 kwietnia, 2024

O godzinie: 12:00

# 6549 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,46 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-03-04

Dodano: 4 lutego, 2024

O godzinie: 11:00

# 6490 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,88 ha

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2024-01-09

Dodano: 28 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6455 Sprzedaż gruntu rolnego, pow. 2,07 ha

Powiat: łódzki wschodni

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2023-12-28

Dodano: 22 grudnia, 2023

O godzinie: 11:00

# 6448 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 6,02 ha

Powiat: tomaszowski

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2023-11-13

Dodano: 17 października, 2023

O godzinie: 11:00

# 6373 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 2,88 ha

Powiat: pabianicki

Województwo: łódzkie

Przetarg kończy się: 2023-10-24

Dodano: 13 października, 2023

O godzinie: 14:00

# 6365 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,94 ha

Powiat: piotrkowski

Województwo: łódzkie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu