Data dodania:
Przetarg kończy się: 2022-03-10
O godzinie: 10:00
Powierzchnia: 14.54 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 5249 sprzedaż gruntu rolnego pow. 14,54 ha

Powiat:suwalski
Województwo:podlaskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu rolnego/ pow. 14,54 ha/ użytek RIII/cena wywoławcza 558.547,oo PLN/wadium 74.473,oo PLN do 09.03.2022/ termin przetargu 10.03.2022 godz. 10:00

OBWIESZCZENIE
o licytacji publicznej nieruchomości
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach na podstawie art. 110w § 1 i 3 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1427 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10 marca 2022 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Skarbowego w Suwałkach, ul. 1 Maja 2A, odbędzie się pierwsza licytacja publiczna nieruchomości rolnej, zabudowanej, o powierzchni ogólnej 14,5467 ha, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Suwałkach VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nrSU1S/00054960/3. Nieruchomość jest położona w miejscowości Jankielówka (obręb 0005 Jankielówka), gmina Raczki, powiat suwalski i składa się z działek oznaczonych geodezyjnie jako:
– działka nr 32 – grunty orne, o powierzchni 1,7182 ha,
– działka o nr 77 – las, o powierzchni 2,0377 ha,
– działka o nr 78 – las, o powierzchni 0,1021 ha,
– działka o nr 33/1 – grunty rolne, o powierzchni 1,2918 ha, zabudowane budynkiem mieszkalnym oraz budynkami obory, stodoły i garażu,
– działka o nr 33/2 – grunty orne, pastwiska, łąki, las i grunty pod rowami, o łącznej powierzchni 9,3969 ha.
Nieruchomość wykorzystywana do produkcji rolnej. Posiada cechy zorganizowanego gospodarstwa rolnego i ze względu na pełnioną funkcję jest w dobrym stanie techniczno-użytkowym. Położona jest przy drodze gminnej Moczydły – Planta, o nawierzchni asfaltowej. Grunty posiadają konfigurację pagórkowatą i są gruntami średniej jakości z przewagą gruntów ornych i użytków zielonych klasy – III i IV. Działki posiadają kształty regularne z dojazdem do dróg publicznych.
Na przedmiotowej nieruchomości jest wpisane w Dziale III księgi wieczystej nr SU1S/00054960/3 ograniczone prawo rzeczowe w postaci dożywotniej służebności osobistej mieszkania, polegającej na prawie korzystania z całego domu mieszkalnego.
Oszacowana wartość licytowanej nieruchomości wynosi –744.730,00 zł(słownie: siedemset czterdzieści cztery tysiące siedemset trzydzieści złotych 00 groszy), zaś cena wywoławcza stanowi 3 oszacowanej wartości i wynosi 558.547,50 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset czterdzieści siedem złotych 50 groszy).
Licytant przystępujący do licytacji przed rozpoczęciem licytacji powinien złożyć wadium w wysokości 1/10 części oszacowanej wartości nieruchomości, to jest w kwocie 74.473,00  zł.
Wadium składa się w gotówce lub w postaci czeku potwierdzonego wystawionego na organ egzekucyjny – Naczelnika Urzędu Skarbowego w Suwałkach. Czek lub potwierdzenie wpłaty wadium składa się w dniu licytacji osobie prowadzącej licytację w godz. od 8.00 do godz. 9.00 (sala konferencyjna). Wadium można także wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Skarbowego w Suwałkach w NBP O/O Białystok nr 74 1010 1049 0001 6913 9120 0000 z dopiskiem „Wadium – egzekucja z nieruchomości – Jankielówka” (za wniesienie wadium przelewem przyjmuje się zaksięgowanie kwoty na rachunku organu egzekucyjnego najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, w którym ma odbyć się licytacja publiczna).
Uwaga:
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach informuje, iż w związku z epidemią koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19, w czasie pobytu w obiekcie urzędu obowiązują zasady bezpieczeństwa wynikające z obostrzeń epidemiologicznych. Zatem warunkiem koniecznym dla wszystkich oglądających, jak i obecnych na licytacji jest bezwzględny obowiązek zasłonięcia maseczką ust i nosa. Osoby bez zabezpieczenia ust i nosa nie zostaną wpuszczone na teren urzędu skarbowego i nie będą mogły uczestniczyć w licytacji.
Bliższe informacje:
– telefoniczne 87 566 69 83 do 85 wew. 116,
– Internet  ,
-osobiście – po wcześniejszym umówieniu się i zarezerwowaniu terminu i godziny swojej wizyty przez internet za pomocą elektronicznego formularza, dostępnego na stroniewww.podatki.gov.pl/e-wizyta. www.podlaskie.kas.gov.pl

 

 

 

Szczegóły

Powierzchnia: 14.54 ha
Województwo: podlaskie
Powiat: suwalski

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2022-12-14

Dodano: 26 listopada, 2022

O godzinie: 10:00

# 6017 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,00 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-08-09

Dodano: 25 lipca, 2022

O godzinie: 09:00

# 5837 dzierżawa gruntu rolnego pow. 1,46 ha

Powiat: łomżyński

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-08-03

Dodano: 1 lipca, 2022

O godzinie: 10:00

# 5791 dzierżawa gruntu rolnego pow. 4,38 ha

Powiat: siemiatycki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-06-24

Dodano: 24 maja, 2022

O godzinie: 10:30

# 5723 dzierżawa gruntu rolnego pow. 2,41 ha

Powiat: suwalski

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-05-20

Dodano: 6 maja, 2022

O godzinie: 09:00

# 5658 dzierżawa gruntu rolnego pow. 34,84 ha

Powiat: białostocki

Województwo: podlaskie

Przetarg kończy się: 2022-05-18

Dodano: 6 maja, 2022

O godzinie: 11:00

# 5657 dzierżawa gruntu rolnego pow. 9,76 ha

Powiat: wysokomazowiecki

Województwo: podlaskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu