Data dodania:
Przetarg kończy się: 2021-06-01
O godzinie: 09:00
Powierzchnia: 1.50 ha
0
PLN

0 - osoby obserwuje

Share on facebook
Share on twitter
Share on pocket
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

# 4452 sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę pow. 1,50 ha

Powiat:świdnicki
Województwo:dolnośląskie

Opis

Przetarg na sprzedaż gruntu pod fotowoltaikę/ pow. 1,50 ha/ użytek N/ mpz pod budowę farmy fotowoltaicznej/cena wywoławcza 680000,oo PLN / wadium 68 000,oo PLN do 28.05.2021/ termin przetargu 01.06.2021 godz. 09:00

BURMISTRZ MIASTA ŻARÓW OGŁASZA I PRZETARG ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży nieruchomości  gruntowych niezabudowanych położonych w Żarowie przy ul. Talowskiego przeznaczonych  pod lokalizację instalacji OZE oraz zabudowę produkcyjno-usługową

Nr działki Pow.

w m2

Pow.

 

Nr KW Forma oddania nieruchomości/opis Cena wywoławcza Wys. wadium Godz. rozpocz.
982/1 3.425  

 

 

 

15.022

SW1S/00086487/9  

Sprzedaż prawa własności. Nieruchomość niezabudowana

 

 

680.000 zł

/słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy złotych/

 

 

68.000 zł

/słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy/

 

 

 

 

00

983/1 3.441 SW1S/00024170/2
984/1 3.619 SW1S/00086490/3
988/3 4.037 SW1S/00081019/3
1054/2 500 SW1S/00019291/8
 1. Przetarg odbędzie się w dniu 01 czerwca 2021r.w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żarowie, ul. Zamkowa 2, pokój nr 19  o godzinie podanej w tabeli.
  2. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej podanej w tabeli na konto: Santander 97 1090 2369 0000 0001 4749 3760  najpóźniej do dnia 28 maja 2021r. włącznie.
  Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Żarowie.
  3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia, pozostałym uczestnikom wadium zwraca się w terminie do 3 dni od dnia zakończenia przetargu.
  4. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę o co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
  5. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego. W razie uchylania się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy notarialnej, wpłacone wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu.
  6. Oferent nabywający nieruchomość zobowiązany będzie do uiszczenia podatku VAT w wysokości 23% wylicytowanej ceny.
  7. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany będzie do poniesienia kosztów sądowych i notarialnych.
  8. W miejscowym planie zagospodarowania nieruchomości posiadają funkcję terenu lokalizacji instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zabudowy produkcyjno-usługowej, symbol 1.PE/PU.
  9. Ogłoszenie o przetargu umieszczone jest na stronie internetowej Urzędu: www.um.zarow.pl
  10. Dodatkowych informacji udziela Referat Nieruchomości i Gospodarki Przestrzennej tel. 743067301 do dnia przetargu.
  11. Uczestnik zobowiązany jest do przedłożenia komisji przetargowej dowodu wpłaty wadium oraz dokumentu tożsamości przed otwarciem przetargu.
  12. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika, powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego.
  13. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego (dotyczy także małżeństw, gdy tylko jedno z małżonków jest obecne na przetargu).
  14. Wpłata wadium przez uczestnika przetargu jest równoznaczna z potwierdzeniem przez niego faktu zapoznania się z warunkami przetargu i ich akceptacją oraz treścią klauzuli informacyjnej (RODO).
  15. Nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń na rzecz osób trzecich i nie jest przedmiotem zobowiązań.
  16. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.
  17. Niezależnie od podanych powyżej informacji, oferent odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, jej aktualnym sposobem i możliwościami zagospodarowania oraz parametrami.

https://bip.um.zarow.pl/burmistrz-miasta-zarow-oglasza-i-przetarg—nieruchomosci-gruntowe-niezabudowane-w-zarowie/cpsiawhnawhnawhnawhnawchnhn

 

Szczegóły

Powierzchnia: 1.50 ha
Województwo: dolnośląskie
Powiat: świdnicki

Kontakt

Adres email

kontakt@agroprzetargi.pl

lokalizacja

Inne przetargi w tej lokalizacji

Przetarg kończy się: 2023-12-19

Dodano: 3 grudnia, 2023

O godzinie: 10:00

# 6421 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 17,39 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-19

Dodano: 3 grudnia, 2023

O godzinie: 10:30

# 6419 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 3,42 ha

Powiat: oleśnicki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-09

Dodano: 29 listopada, 2023

O godzinie: 11:00

# 6415 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 11,73 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2024-01-09

Dodano: 29 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6414 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 8,13 ha

Powiat: kłodzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-01

Dodano: 20 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6406 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 84,08 ha

Powiat: średzki

Województwo: dolnośląskie

Przetarg kończy się: 2023-12-07

Dodano: 19 listopada, 2023

O godzinie: 10:00

# 6405 Dzierżawa gruntu rolnego, pow. 4,78 ha

Powiat: wrocławski

Województwo: dolnośląskie

Włącz powiadomienia

nie przeoczysz żadnego przetargu